Стипендіальні виплати

Скажіть буд’ласка студент університету в Україні нещодавно закрив зимову сесію без жодної трійки та проте у мене була одна перездача . В університеті сказали що через те що у мене була перездача мені буде відмовлено у начислені стипендіальних виплат чи маю я можливість отримувати стипендію не дивлячись на наявність одної перездачі ?

Вам все правильно сказали. Хоча б одна перездача або несвоєчасна здача вже позбавляє права отримувати академічну стипендію. І оцінки тут вже не відіграють ролі. Так в усіх університетах в Україні.

А немоглиб ви дати посилання на нормативно правовий акт, закон

Порядок призначення і виплати стипендій:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-п#Text

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.
Можете запитати в своєму університеті ці правила.

Для вирішення питань щодо призначення стипендії у навчальному закладі утворюються стипендіальні комісії. За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу. Можете звернутися до стипендіальної комісії свого вишу за роз‘ясненнями.

Ви, напевно, знаєте, що стипендії призначаються за рейтингом, а не всім, хто склав сесію без трійок.

Пункт 13 цього Порядку, читаємо:

«до рейтингу не включаються особи, які:

  • під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок»

Дякую за відповідь вам