Занижування оцінок за семестр

Вчителі занизили оцінки за семестр,що з цим робити?

Вчасно писати заяви про апеляцію.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки
батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили
бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних
причин не були атестовані, звертаються до керівника
загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення
відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність
його проведення.

Джерело: Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Якщо не встигли, можете потім спробувати коригувати річну.

  1. Для оскарження рішень педагогічної ради закладу загальної середньої освіти щодо переведення до наступного класу, вибуття або випуску із закладу загальної середньої освіти, а також для вирішення питань, пов’язаних з коригуванням результатів річного оцінювання, учні (вихованці) (у разі досягнення повноліття), один із їх батьків або інші законні представники можуть подати відповідне звернення до закладу загальної середньої освіти.

Джерело: Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.