Випускник університету з професійними правами викладацька робота має педагогічну освіту?

Прошу учасників форуму надати незаангажовану відповідь на питання!
Чи можна вважати, що випускник університету з дипломом спеціаліста та з професійними правами “викладацька робота” має педагогічну освіту? Якщо так, то на підставі яких нормативних документів, якщо ні, то теж на якій підставі?
Буду вдячний за вичерпну та кваліфіковану відповідь!

Ще б той диплом побачити

Диплом як диплом - державного університету, а у додатку до диплома про вищу освіту зазначені професійні права - робота за фахом з кваліфікацією спеціаліста, викладацька робота. Репутація університету і рівень підготовки спеціалістів не ставиться під жодний сумнів - знаходиться на вершині національних рейтингів. Питання йде про саме професійні права, у яких чітко зазначена викладацька робота. Людей з такими дипломами і з такими професійними правами сотні, якщо не тисячі, чимало з них успішно працюють в освітніх закладах. Питання серйозне, і потребує серйозної відповіді.

За чинним законодавством, наприклад, щоб працювати у закладах загальної середньої освіти потреби в педагогічній освіті немає. Отже, можна працювати з будь-яким дипломом.

Дякую за відповідь! Але мова йде не про право працювати в освітніх закладах. Людина працює в кількох закладах освіти - ПТНЗ, школі, позашкільному закладі на посадах вчителя та керівника гуртка, має педагогічний стаж більше десяти років. Має диплом, з професійним правом викладацька робота. Мова йде про саме про те, чи має ця людина з саме таким професійним правом педагогічну освіту?

Ваші питання з серії абстракції. Якщо людина понад 10 років пропрацювала вчителем та керівником гуртка, регулярно проходила курси підвищення кваліфікації, то можна вважати, що вона має відповідну освіту

Вони не з серії абстракції, а з серії невизначених чітко у законодавстві. “Можна вважати” тут не діє, адже вже сьогодні - за рік перед атестацією даного педагогічного працівника, на педагогічній раді методист підіймала питання про відсутність педагогічної освіти у даного працівника. Я вже досліджував дане питання. Визначення “викладацька справа” дається як процесу, а не у розрізі відповідності педагогічній освіті. Саме цей фактор призводить до певних маніпуляцій. Я розраховував не на абстрактну відповідь, а на конкретне визначення відповідності професійних прав викладача до педагогічної освіти. Хоча Ви праві - це питання знаходиться саме у серії абстракцій з причини відсутності чіткого визначення відповідності освіти! У мене це питання виникло не з причини того, що я не вмію працювати з законами, а з причинами відсутності відповіді у нормативних документах. Тому звернувся до колег, можливо хтось знає чи зустрічався з нормативною базою стосовно даного питання.

Якби ви написали, що питання пов’язанано з атестацією і описали б ситуацію в контексті атестації, то і відповідь знайшли б саме там. Бо в цьому випадку, цікавить, як протестувати вчителя, а не в тому, яка освіта.

При атестації керуємося п. 3.26 Положення про атестацію

1 Симпатія

Дякую за відповідь, але питання цікавить в саме в контексті наявності педагогічної освіти у власника диплому з професійними правами - викладацька робота. Я повторю запитання:
"Чи можна вважати, що випускник університету з дипломом спеціаліста та з професійними правами “викладацька робота” має педагогічну освіту?"
У мене є сумнів до правильності твердження, що людина з такими професійними правами не має педагогічної освіти.
Логіка наступна:
Викладацька робота - педагогічна діяльність.
Професійні права “Викладацька робота” - педагогічна освіта.
Але це моя особиста думка. Звідси і виникло питання.

Це питання можна вважати дуже давнім. Наприклад, класичний університет КНУ видавав дипломи, в яких було записано: математик або фізик. Вважалось, що ці особи без педосвіти, але ніщо не заважало їм працювати в освіті і мати такі ж права, як і особам з записом в дипломі “вчитель математики”.

Ще раз повторюсь: на сьогодні не вимагає законодавство від педагога мати педагогічну освіту, більше того, дозволяє працювати особам без педосвіти педпрацівниками без обмежень у правах.

2 Симпатії

Дякую за відповідь! Згоден з Вами повністю! З практичної точки зору законодавство у нас не обмежує діяльність фахівців з певною професійною підготовкою у правах здійснювати педагогічну діяльність. Хочу довести також, що спеціаліст з професійними правами “викладацька робота” має педагогічну освіту.
Вибудовуємо логічний ланцюг:
Ми використовуємо.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 блипня 2018 р. № 776
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Список використаних термінів:

  • Педагогічна освіта - система професійної підготовки педагогічних працівників до здійснення педагогічної діяльності;
  • Педагогічний працівник - особа, яка провадить навчальну, виховну, методичну, організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність, передбачену трудовим договором у формальній та/або неформальній освіті;
  • Педагог - педагогічний працівник або самозайнята особа, яка провадить педагогічну діяльність;
  • Професійна кваліфікація педагогічного працівника - це визнана в установленому порядку та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дають змогу здійснювати професійну педагогічну діяльність;

З вищесказаного випливає:

Освіта, яка дає право до здійснення педагогічної діяльності педагогічним працівником є педагогічною.

Визначаючи освіту, яка здобута у класичних університетах як непедагогічну у людей, які вже здійснюють педагогічну діяльність і відносяться до педагогічних працівників - визнається фактично відсутність самої системи професійної підготовки працівників до здійснення педагогічної діяльності, що є само по собі нелогічним і безпідставним.

1 Симпатія

Саме так, а тому не потрібно звертати увагу на т.зв. методистів.

2 Симпатії

Дякую! Бажаю Вам усього найкращого! :grinning:

Дякую. Навзаєм…

1 Симпатія