Переведення учнів до наступного класу

Добрий день! Згідно п. 4 Порядку переведення учнів закладу загальнгої середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказо МОН від 08.05.2019 №621, учні 3-8 класів мають початковий рівень з математики, алгебри, геометрії і української мови, можуть бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальним планом. Який це повинен бути план, а якщо в класі таких учнів декілька, то як його скласти. Це вивчення матеріалу в класі наступного класу і надолуження матеріалу за попередній клас додатково? Прошу пояснити. Дякую.

Добре було б, щоб це пояснило МОН, але вони тут не бувають

Насамперед слід взяти до уваги, що такий варіант переведення (як і "залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі “) має бути спільним рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників.
Логічно, що в разі незгоди батьків учні з початковими балами з названих предметів переводяться до наступного класу на загальних підставах, тобто без індивідуальних планів.
Можна ознайомитися з листом МОН № 1/9-471 від 22.07.19 року.
Саме в цьому листі натрапляємо на термін " індивідуальна освітня траєкторія учня”, тобто учитель вирішує, яким буде цей план. “Вивчення матеріалу в класі наступного класу і надолуження матеріалу за попередній клас додатково” - це одна із можливих конфігурацій. Все залежить від того, якої корекції потребує той чи інший здобувач освіти з початковим рівнем знань.
Але насамперед має бути згода батьків.

Ось, до прикладу, рекомендації щодо розробки індивідуального навчального плану для учня з особливими освітніми потребами. Звичайно, це зовсім інша ситуація, але в статті можна виокремити для себе ключові тези.

Зрештою, є ще вельми інформативний Лист МОН № 1/9-525 від 20.08.19 року Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти, де наприкінці доволі чітко надаються роз’яснення щодо індивідуального навчального плану.