Атестація педагога-організатора

Як атестувати педагога-оргаізатора, що має вищу економічну освіту. Яким пунктом положення керуватися?

3.26. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою
повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників
за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими
навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за
умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як
такі, що мають відповідну освіту.