Атестація працівників, які перервали роботу на педагогічній посаді

Коли має проводитися атестація працівників, які перервали роботу на педагогічній посаді? Атестація була 2016-2017 н.р. Не працювала в школі березень-серпень 2018 р. Зараз знову працюю на посаді вчителя.

П.3.22 Типового положення про атестацію педагогічних працівників
За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.