Про подачу документов в ВУЗ по электронной почте

Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли подавать документы в ВУЗ по электронной почте? Я из другого города. Буду поступать на бюджет.

В правилах приёма 2020 написано вроде, что можно…

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних
документів шляхом надсилання їх засобами електронного зв’язку, з
накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису
вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ВНЩ

Если да, то:

  1. На какую почту отправлять документы?

  2. Все файлы отправлять в формате .p7s с электронной подписью?

  3. Как быть с договором на обучение? Нужно ли его отправлять тоже? Или он будет заключаться позднее?

  4. Оригиналы документов нужно будет принести в течение 10 рабочих дней с момента начала обучения?

  5. С нетерпением жду вашего ответа.

Раздел 10, пункт 1

  1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text

А то, что у вас написано - это про контрактников.

То есть по электронной почте подавать можно только на контракт?

У вузов были циркуляры по поводу “особых случаев” (типа оккупированных территорий и карантинов). Но это лучше договариваться уже непосредственно в ПК.
В общем же случае: бюджет - документы подаются лично!

Хорошо, спасибо вам огромное