Атестація викладача вищої категорії

Викладач, який в коледжі був атестований як викладач інформатики вищої категорії у міжатестаційний період отримав другу вищу освіту і тепер працює як викладач англійської мови, годин інформатики не має. Надходить рік атестації, на яку категорію має право атестуватись?

Має право проатестуватися на вищу категорію.

Відповідно до яких пунктів положення?

Відповідно п.3.27. І ніщо не заважає атестувати вас на вищу категорію, якщо ви відповідаєте кваліфікованим вимогам спеціаліста вищої категорії.