Чи можна працювати нотаріусом після закінчення Магістратури Право без Бакалавра Право? Чи вистачить Магістратури?

Чи можна працювати нотаріусом після закінчення Магістратури Право без Бакалавра Право? Чи потрібно БакалаврПраво+ МагістратураПраво?
Чи може особа обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти, здобувши ступінь магістра за спеціальностями «081 Право» та «293 Міжнародне право»? Навіть якщо ступінь бакалавра була ним отримана за іншою спеціальністю.

Якщо є ОКР “Магістр” з права, то байдуже за яким фахом ви здобули ОКР “Бакалавр”, тож після 30 років можете навіть суддею стати

Дякую! Підкажіть, будь ласка, джерела де це можна подивитися!

Тут не джерела, а елементарна логіка. Коли ви вступали на магістра з права то ви здавали фахове вибробування з права, де включались питання, що вивчаються на бакалавраті. Ви це випробування пройшли. Яка різниця, чи ви самостійно опанували програму бакалаврату з права, чи здобували ці знання під час навчання в університеті?

Так, дякую за відповідь. Бентежить формулювання в Постанові КМУ “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, щодо вимог на повну вищу юридичну освіту

"2-1. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти. (сполучник і )