Повторний вступ на бюджет)

Якщо я вступив у військовий інститут(на бюджетній формі), але відрахувався за власним бажанням, і маю бажання вступити у інший університет(психологія) на бюджет. Чи можливо таке? Бо якщо вступив у військове кудись, то тебе не вносять в базу(точної якої не пам’ятаю). Дякую

Доброго дня.
Особа, яка раніше навчалася на бакалавраті/магістратурі/аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована завчасно, має право на повторний вступ на бакалаврську (магістерську ви phd- ) програму за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку ( відповідно до постанови КМУ √658 від 26 серпня 2015 року "Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців).