Переведення на іншу спеціальність на 2 курсі

Добрий день! Я навчаюся на 2 курсі на бюджеті та хочу перевестися на іншу спеціальність, а саме з “Інженерія Програмного Забезпечення” на “Облік і оподаткування”.

Чи можливо це зробити так, щоб я потрапив на 3 курс “Обліку і оподаткування”? Чи треба все починати знову з 1 курсу?

Треба розуміти, що Ви повинні мати необхідні та чинні сертифікати ЗНО, які вимагають правила вступу на “Облік і оподаткування”. Скоріше за все Вам запропонують 2 курс і не бюджет.

1 Симпатія

Aleksandr, ви вводите людей в оману. Для переведення на іншу спеціальність не потрібно здавати ЗНО.
Дійсно, вимоги про ЗНО при переведенні чи поновлені були у проекті положення про переведення та поновлення, що пропонувало МОН та Новосад.
Але Державна Регуляторна Служба не погодили цей новий порядок
МОН скерувало на погодження до Державної регуляторної служби (ДРС) проект наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки» , яка однак відмовила в погодженні цього наказу (рішення №70 від 03.02.2020 р.
Тож раджу вам більш уважно слідкувати за актульними новинами.

1 Симпатія

Шановний Ashes_Mars!
Читаємо Закон України “Про вищу освіту”, чи Ви рахуєте, що підзаконний акт має вищу силу ніж закон?.

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

Дякую! Отже можна переводитись чи ні? І за якими правилами?

Будь яке переведення на іншу спеціальність (освітні програму) лише через Приймальну комісію за наявності вакантних пропозицій і з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми. Тобто, Ви повинні мати актуальні сертифікати ЗНО необхідні для вступу на перший курс цього року на обрану Вами спеціальність (освітні програму), а у деякий випадках і мінімальний конкурсний бал - приклад на “Право” він складає 140 в цьому році.

Шановний Олександр, рекомендую також читати пояснення щодо того, що саме означають ті чи інші слова в Законі

Зауважуємо, що це стосується поновлення та переведення здобувачів вищої освіти із закладу вищої освіти до іншого та/або зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої (наукової) програми) на іншу. При цьому мають враховуватись ті вимоги до вступників, що були визначені відповідною цій освітній програмі конкурсною пропозицією у рік набору на неї, або в один із наступних років не пізніше поданняздобувачем заяви про поновлення або переведення*

Тобто, ніде в Законі немає вимог про ЗНО при переведені чи вступі.

Вибачте, але це ваше персональна інтерпретація Закону. Врахування вимог - не означає наявність сертифікатів ЗНО. Наразі при переведенні та поновленні студентів ВНЗ керуються власними нормативними актами.

Умови вступо до ЗВО 2020

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня).

Приклад- на 2-му курсі спеціальності “***” з 5-ть вакантних місць, претендентів 10, яким чинов визначатись? Конкурс.

Шановний Олександр, в якому ВНЗ Ви працюєте? Яке положення про поновлення та переведення діє у Вас?
В Законі сказано, що переведення та поновлення визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

Але відповідне Положення не було прийняте (див. рішення ДРС).
Слова “з урахуванням вимог” - не означають обов’язково надання сертифікатів ЗНО. Більш того, згідно Закону, сертифікати ЗНО необхідні тим людям, що беруть участь у конкурсному відборі. Студенти, що поновлюються чи переводяться не беруть в ньому участь.

Окрім Вас, ніде не бачив, щоб слова Закону про “урахування вимог” інтерпретаували як “студент, що переводиться, повинен мати відповідні сертифікати ЗНО”, тож мені цікаво, чим Ваш ВНЗ керуюється при такому визначенні?

245 наказ МОН чинний

Цікаві останні два абзаци листа МОН від 08,05,2020 № 1/9-239

Пункт 5 у Законі з’явися в серпні 2019р. Чи відбулися поновлення чи переведення до вашого ВНЗ під час зимових канікул? Чи вимагали у осіб, що переводилися/поновлювалися сертифікати ЗНО?
Якщо використовувати вашу інтерпретацію закону, як обов‘язкову наявність сертифікатів ЗНО, поновлення чи переведення мали відбутися виключно за їх наявності.

Річ іде про переведення на іншу спеціальність, лише через Приймальну комісіб, якщо людина поновлюється на ту ж саму спеціальність достатньо академдовідки.

В 2015-2016 роках багато спеціальностей змінили свою назву та код чи взагалі зникли.
Наприклад, до 2015 року лікарів навчали за спеціальністю “лікувальна справа”, з 2015 року спеціальність називається “медицина”.
Чи вважається це тою ж самою спеціальністю?

Для такого випадку у 2015 році МОН робив Акти узгодження

В поясненні МОН до змін до Закону стосовно пункту 5 статті 46 йдеться також й про переведення з одного ЗВО до іншого в рамках однієї спеціальності.

  • це стосується поновлення та переведення здобувачів вищої освіти із закладу вищої освіти до іншого та/або зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої (наукової) програми) на іншу.*

Хоча в пропонованому Положенні Новосад дійсно йшлося про необхідність ЗНО лише при зміні спеціальності чи переведення з іноземного ЗВО

Судячи з листа № 1/9-239 МОН має проект нового Положення, проте коли він буде погоджений і прийнятий - невідомо.

Я та мої колеги маємо багато запитань, на які однозначноії відповіді немає.
Приклад:
Переведення/поновлення з іншого ВНЗ на ту ж саму спеціальність студентів 4-5 курсу та старше. Тобто, в яких сертифікати ЗНО не є діючим в 2020 році.
В нас, наприклад, наразі діє власне положення, що було ухвалено в січні 2019 році, пояснень від МОН, окрім посилання на рішення ДРС, не отримамували.
Відсутність актуального положення створює багато питань та протиріч.

Ваша теза із закону:
В Законі сказано, що переведення та поновлення визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки
245 наказ чинний і якщо Ваше положення не відповідає вимогам цього наказу тоді вибачте ви можете стати жертвою ДСЯО (колишній ДІНЗ). Також, якщо Ваш заклад підпорядкований іншому центральному органу виконавчої влади тоді додатково може бути ще своє положення накштал 245.

Наявність морально застарілого 245 та вимоги чинного ЗУ “Про вищу освіту” підміняють самі поняття “поновлення, переведення та ін.”. На сьогодні я зустрічав переведення між ЗВО лише в межах спеціальності (освітньої програми) і тоді це могло статись міжсесійний період, а переведення на іншу спеціальність лише через вступ на конкурсну пропозицію - ЄДЕБО.

Різниця у переведенні та поновленні лише у наказі про відрахування із ЗВО та накі про зарахування, а процедура видачі академдовідок та ін. залишається. Ніякий ЗВО не віддасть оригінал навчальної справи (я маю на увазі навчальну картку).