За яким стандартом оформлювати джерела в дипломі?

Університет дозволяє оформлення на вибір за одним зі стандартів:

  • ДСТУ 7.1:2006 або ДСТУ 8302:2015
  • Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style)
  • стиль Американської психологічної асоціації (APA style)

З яким із цих стилів краще працювати на перспективу (в контексті інтуїтивної простоти редагування й виправлення посилань в процесі роботи)?

Щодо диплома – не впевнений, це треба дізнаватися безпосередньо в університеті. Для дисертацій є затверджені вимоги: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 не належить до переліку, решта зазначених стилів – належать.

З особистої практики: у гумантірних інститутах зараз досить часто переходять саме на APA або на інші міжнародні стилі для простішого індексування праць у міжнародних базах. Але ДСТУ 8302:2015 теж широко використовують.

Щодо простоти: досить спірне питання. За всіма стилями оформлювати списки досить складно. У тексті, на мою суб’єктивну думку, простіше наводити в квадратних дужках числа за ДСТУ 8302:2015 (використовуйте в “Microsoft Word” автоматичне оновлення номерів джерел").

І деякі корисні ресурси за темою: