Академічна різниця у докторів філософії

Шановні колеги!

Виникла така ситуація. Аспірант у 2016 році вступив до аспірантури, на перший рік навчання, за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології і навчався у 2016/2017 навчальному році згідно навчального плану 2016 року прийому.

У 2017 році спеціальність 122 була розділена на 122 – Комп’ютерні науки та 126 – Інформаційні системи та технології. Перший набір до аспірантури за спеціальністю 126 здійснювався в 2017 року згідно плану прийому того ж 2017 року.

У 2019 році аспірант, який навчався на спеціальності 122, уже на 3 році аспірантури, вирішив перейти на спеціальність 126, без зміни курсу підготовки, у зв’язку зі зміною тематики досліджень.

Питання: яким чином встановити академічну різницю освітньої складової, якщо у 2016 році не існувало навчального плану за спеціальністю 126, за яким необхідно провести співставлення з планом 2016 року за спеціальністю 122?

1 Симпатія