Могут ли студентов заставить отрабатывать карантин?

В связи с карантином с 12 марта по 3 апреля,в университете рассматриваются возможность отработки карантина за счёт первого месяца лета и метод дней. Имеет ли университет законодательное право на такие отработки? Тем более, не думаю, что учебная нагрузка будет регулироваться в полной мере для того, чтобы студентам не было сложно учиться по 5 дней подряд. Ведь даже чтобы подготовиться к одной паре ( учусь на филолога) нужно потратить минимум 2 часа, а в день у нас от 4 до 5 пар.

При этом следует добавить, что университет заставил нас отрабатывать праздничные дни (8 марта, пасху, 9 мая). Нагрузку увеличили, пары кое-как впихнули в и так забытое расписание. На сколько я знаю, на это право они уж точно не имеют.

Університет має слідувати навчальним планам. Відповідно, на кожну дисципліну що Ви вивчаєте на курсі, визначена певна кількість академічних годин (кредитів ЄКТС). В таких умовах в університету є два шляхи: чи поставитись формально і «лекційні» та «практичні» години перевести в «самостійного вивчення» надавши студенти методичні матеріали (що певно здебільшого і буде відбуватись); чи «відпрацьовувати» матеріал додатково по суботам, в вечірній час чи влітку.
В другому випадку університет йде на додаткові витрати (оплата праці викладачам), тож не хочуть це робити.
Моя повага Вашому ректору - університет дійсно прагне навчити студентів. Дивно що студенти самі формально до навчання ставляться, ще більш дивно коли це з «контрактниками» відбувається.
Університет не просто має право, а зобов’язаний в той чи інший спосіб організувати навчальний процес. Студенти не є працівниками і тривалість навчального дня не регулюється трудовим законодавством - поставлять 7 пар в день і 6 днів на тиждень - так і буде.
Це добре що студенти готуються до пар, але певно не до всіх підряд (лекційних), а до практичних та контрольних - їхня кількість та тривалість не зміниться.

Планування навчального процесу залежить від Ваших навчальних планів і фаховості працівників навчального відділу. Річ у тому, що Ваш навчальний час, його обсяг, максимальне тижневе навантаження повинно бути визначено у положенні про освітній процес. Але вносити зміні у графік навчального процесу можн і це покладено на Вчену раду закладу вищої освіти. Вносити змуни у розклад можна з дозволу особи, яка затверджує цей росклад (ректор, проректор, або ін.). Що стосується відпрацювань: 1. Ви звісно можете засвоїти самостійно деякі матеріали з окремих навчальних дисциплін, але по ітогу треба підтвердити якість отриманих знань шляхом складання якогось проміжного контролю. 2. Аудиторні заняття Ваших науково-педагогічних працівників - це їх навчальне навантаження, за яке вони отримують заробітну плату. 3. Є альтернатива - дистанційне навчання, можливість онлайн навчатись, отримувати оцінки і не затягувати навчальний процес на літо.
Все залежить від бажань, фаховості і забезпечення у Вашому закладі вищої освіти.