Державна атестація ЗВО зі специфічними умовами навчання

Доброго дня,шановні форумчани!
Прошу допомоги! Шукаю будь-яку інформацію про державну атестацію ЗВО зі специфічними умовами навчання в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, яка буде проводитись у 2020 році.
Хто володіє - поділіться, будь ласка.
Можливо, вжеє ті,хто таку атестацію проходив,булоб цікаво ознайомитись із досвідом.
Дякую!

Постанова Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 540
Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної атестації наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної) установи (далі - наукова установа) з метою визначення ефективності її діяльності.
  Дія цього Порядку не поширюється на державну атестацію вищих навчальних закладів, які відповідно до частини третьої статті 19 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” підлягають державній атестації в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон України « Про наукову і науково-технічну діяльність »
Стаття 19. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти
п. 3. Вищі навчальні заклади в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності підлягають державній атестації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 652

ПОРЯДОК
проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі - державна атестація) з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань (далі - науковий напрям) та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію.
  Особливості проведення державної атестації вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) з урахуванням положень цього Порядку встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, іншого державного органу, до сфери управління якого належать такі заклади, погодженими з МОН.

Скажіть,будь ласка, чи існують такі акти? Де з ними можна ознайомитись?

З цим питанням Ви маєте письмово звертатися до ЦОВВ (центрального органу виконавчої влади) у віданні якого знаходиться навчальний чи навчально-науковий заклад:

 • для наукових інститутів Національної академії наук - відповідно в НАН України;
 • для військових інститутів - в Міністерство оборони;
 • для науково-дослідницьких аграрних - в Академію аграрних наук;
 • для НАДУ та регіональних інститутів державного управління - в Офіс Президента;
 • для відомчих - відповідно в МВС чи СБУ тощо

Дякую за відповідь. Скористуюсь Вашою порадою.