Поєднання форм освіти

Доброго дня!
Стаття 9. Закоу України " Про освіту " говорить:

Форми здобуття освіти

  1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:
інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
дуальна.

Прошу роз"яснити чи можна поєднувати очну денну форму навчання з домашнім навчанням окремих предметів , чи передбачено тільки поєднання відповідно до додатку 3 до наказу №955 МОН України очної денної форми навчання з екстернатом для самостійного опанування окремих предметів?

А чим не підходить варіант поєднання екстрнату та денного навчання? По суті те саме.

Це треба запитатись у батьків…, чому вони наполягають саме на такому поєднанні форм.
Хоча Сімейна (домашня) форма освіти передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів. А самостійне опанування ОКРЕМИХ предметів в наказі №955 від 10.07.2019 рпередбачено лише в такій формі індивідуального навчання , як екстернат .
Поєднання форм передбачено додатком 3 вище згаданого наказу

От і я ж про це. Нормальне поєднання екстрнату та індивідуального навчання.

1 Симпатія