Скорочений термін навчання для фахового молодшого бакалавра

Хочу дізнатися! Чи буде скорочений термін навчання для одержання вищої освіти випускнику кваліфікації фаховий молодший бакалавр? Маю на увазі, те, як попередні роки мали таку можливість молодші спеціалісти, продовживши навчання у вищому навчальному закладі вступивши відразу на третій курс.

Так, має бути скорочений термін для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, але не зовсім зрозуміло у якій кількості кредитів ЄКТС.

В законі про вищу освіту написано, що для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра або бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти. (Розділ ІІ, стаття 5, пункт 3 та 4)

Але проблема зараз в тому, що стандарти для ступеня бакалавра затверджені тільки для частини спеціальностнй і в них нічого немає щодо ступеня фахового молодшого бакалавра, там є тільки про молодшого бакалавра.

Для ступеня молодшого бакалавра взагалі я не знайшов жодних затверджених Міністерством освіти стандартів…

Тому за ідеєю має бути скорочений термін при вступі на молодшого бакалавра і на бакалавра, але щоб з’сувати це питання остаточно, потрібно побачити стандарт вищої освіти за ступенем молодший бакалавр де буде прописано про зарахування кредитів ЄКТС отриманих під час здобуття ступеня фаховий молодший бакалавр…

А також з’ясувати в Департаменті вищої освіти Міністерства освіти, чому у стандартах вищої освіти зі спеціальностей бакалавра немає згадки про ступінь фаховий молодший бакалавр))