Яке тижневе навантаження педагога-організатора на тиждень?

Цікавить навантаження педагога-організатора на тиждень. Працюю в школі педагогом організатором з навантаженням 18 годин. Вважаю, що це не правильно. Адже кількість учнів в школі 980.

Ви щось плутаєте. Педагог-організатор - це штатна посада, робочий час якої обліковується не як у вчителі в годинах, а в штатних одиницях. 1 шт.од. - 40 годин на тиждень, 0.5 шт. од. - 20 годин. Відповідно до наказу МОН: Про затвердження Типових штатни... | від 06.12.2010 № 1205 кількість штатних одиниць прив’язана не до кількості учнів, а до кількості класів

1 Вподобання