Про оцінювання учнів при очній формі

чи зобовязаний учитель при очній формі навчання виставляти оцінки в паперовий щоденник на прохання учня?