Право на стипендію при роботі лаборантом по сумісництву

Чи маю я право отримувати стипендію навчаючись в аспірантурі на денний державній формі та працювати на 0.5 ставки лаборантом по сумісництву, та маючи 200 годин викладача на умовах погодинної оплати праці

Маєте право на стипендію
Ось тут все дуже детально описано
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090644.html