Атестація 2023 під час простою

Якщо заклад у простої, то чи може створюватися атестаціна комісія у цьому закладі?