Тижневе навантаження з інформатики

Вийшла з декрету писала заяву в якій було сказано, що я мала тижневе навантаження 7,5 год в тиждень. На новий навчальний рік 2022-2023 тижневе навантаження має складати 11,5. Скажіть чи будуть години зараз добавлятися чи будуть такі які я мала ідучи в дикрет?

Все залежить від того, як ви прийняті на роботу. Якщо просто на неповне тижневе навантаження, то може бути і 2 год, а може бути і 17. Якщо в наказі про призначення йдеться про конкретну кількість годин, то вона не може бути меншою ніж в наказі. Кількість годин до ,декретної’’ відпустки не обов’язково має бути таким і після.

2 Симпатії