Чи можливе одночасне навчання на денній формі у двох ЗВО

Чи може аспірант денної форми навчання, який навчається за державні кошти вступити до іншого вищого навчального закладу до денної магістратури за кошти фізичних осіб? Чи допускається одночасне навчання у закладах вищої освіти на денній формі, але у першому випадку за державні кошти, у другому випадку - за кошти фізичних осіб?
В умовах прийому до закладів вищої освіти з цього приводу зазначено наступне, що “Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі”.

Ви самі відповіли на своє питання, звістно так, Ви навчаєтесь в аспірантурі на бюджеті, а паралельно навчаєтесь за власні кошти. Два стаціонара дозволено.