Оцінюння балів ЗНО для випускників минулих років

Вітання!
Хто закінчує і закінчив середню освіту, оцінку за результати виконання завдань розраховують однаково?

Приклад:
Школяр: виконав 35 завдань правильно й отримав 180 балів
Випускник минулих років: виконав 35 завдань правильно, але він є випускником минулих років і через це, отримує 160 балів

Для всіх все однаково: і кількість тестових балів за правильну відповідь, і кількість рейтингових балів за шкалою 100-200.

1 Симпатія

Дякую за відповідь!!!