Надання відпустки у зв’язку з навчанням

Доброго дня. Я студентка 4-го курсу заочної форми навчання. Спеціальність : середня освіта (англійська мова і література). Також, я працюю в школі вчителем англійської мови. Орієнтовно, на початку червня 2022 р. буде захист дипломної (бакалаврської) роботи та атестація.

Чи маю я право на оплачувану відпустку на період підготовки бакалаврської роботи? І скільки триває оплачувана відпустка?

(Я навчаюсь в інстиуті приватної форми власності, але на період настановних занять та на період складання заліків і іспитів я кожного разу отримувала оплачувану відпустку. Почала працювати в школі після першого курсу, працюю вже третій рік.)

Дякую!

Звичайно, можете. Ви коли виклик на сесію брали, там у формі написано, що навчальна відпустка потрібна “…для складання екзаменаційної сесії, настановчої сесії, підготовки та захисту дипломної роботи/підготовки до державних іспитів, проходження виробничої практики…”, потрібне підкреслюється. На підготовку до підсумкової атестації магістерської чи бакалаврської дається 20-30 календарних днів. Оплачуватись воно має так само, як і відпустка по екзаменаційній сесії. Проблема може виникнути з боку роботодавця, якщо Ви вже двічі за рік були на сесіях, взяли 40 днів навчальної відпустки, а тепер ще хочете. Можуть не захотіти оплачувати відпустку( Тому низка студентів змушена готуватись до випускної атестації в вільний від роботи час, а на дату екзамену/захисту роботи брати “за свій рахунок”.
Але якщо прогорнете теми нижче, тут на форумі якась дівчина писала про успішний досвід отримання ледь не 90(?) чи 120 днів відпустки для написання дипломної роботи.

В 2019 г. в сенябре брал отпуск 5 дней (установочная сессия в магистратуре) и 20 дней в ноябре (лабораторно-экзаменационная), в 2020 г. в марте брал отпуск 20 дней (лабораторно-экзаменационная сессия), затем 3 дня в октябре (госэкзамен в магистратуре) и с 5 октября по 31 декабря - отпуск на подготовку магистерской работы. Всё оплачивалось.

Читайте закон “Про видпусткы” статья 15: Про відпустки | від 15.11.1996 № 504/96-ВР
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

  1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

  1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

  1. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

  2. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.