Сертифікат - методист

сертифікований вчитель має право атестуватись на “вчителя-методиста” без методичної розробки ?

Наразі такої опції немає, але незабаром вона має з’явитися. Ви ж є учасником групи на фб? Там це розбирали

Прокоментуйте ,будь ласка, оцю інформацію ! Дякую !

Вважати виданий сертифікат достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення щодо присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії (педагогічного звання) сертифікованого вчителя без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням його діяльності (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію» від 15 грудня 2020 р. № 1/9-690)

[

Все так, але ще треба присвоювати і педагогічне звання.

Походження інформації?
Так розумію, що це відповідь МОН на звернення. Яким числом датоване?

Я розумію, що якщо є вища категорія, то можна або проатестувати Вас на підтвердження вищої або на присвоєння педзвання “старший учитель”. Якщо є “старший учитель”, то можна або підтвердити це звання або присвоїти “учитель-методист”. Але звання як даються так і знімаються, якщо впродовж міжатестаційного періоду Ви не будете систематично!!! поширювати пед. досвід(видання, публікації і т. ін) та надавати практичну допомогу колегам.

Добрий день. Звичайно, щоб дати конкретну відповідь необхідно мати більше інформації про Вас, як вчителя (дата та результати останньої атестації).

  1. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
  2. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
    **Ніякої “методичної розробки” не потрібно!
    Прийміть мої вітання ! У нашому колективі пишаються такими колегами, як Ви.