Асистент вчителя з психологічною освітою

Чи має право директор призначити на посаду асистента вчителя особу, що має вищу освіту за спеціальністю 053 Психологія, гуманітарного (не педагогічного) напряму, відповідно до ч. 5 ст. 58 Закону України “Про освіту”:

"5. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством."

І чи може така особа бути призначеною на посаду після проходження курсової перепідготовки (наприклад: «Асистент вчителя в інклюзивній школі» - Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки).