Атестація педагогічного працівника (нормативна база)

Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, під час атестації пед.праціаника для визначення вимог до кваліфікаційної категорії треба керуватися лише Положенням про атестації пед.працівників? Чи треба ще й брати до уваги Професійний стандарт за професіями … “Вчитель закладу загальної середньої освіти”…, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. # 2736?
Які є ще нормативні документи, які урегульовують питання атестації педагогічних працівників?

Буду дуже вдячна за відповідь!

Питання атестації регулюється виключно положенням про атестацію. Для того воно і написано.

Щодо Професійного стандарту, то можна процитувати таке:

Друга мета стандарту – планування вчителем свого професійного розвитку та підвищення кваліфікації.

Вчитель, маючи професійний стандарт як орієнтир, зможе після самооцінювання обирати ті ніші, у яких йому чи їй хотілося б розвинути свої вміння й навички.

Згідно з професійним стандартом учителя має розвиватися й система підвищення кваліфікації. Адже організації, які пропонують курси підвищення кваліфікації, зможуть орієнтуватися на формування й розвиток відповідних професійних компетентностей учителя. Важливо, щоб учителі могли реалізувати своє право на вибір підвищення кваліфікації і, співвідносячи свої потреби і пропозицію, могли ухвалювати вдалі рішення, як і де підвищувати свою кваліфікацію.

Можливо, колись пізніше цей документ використовуватимуть під час атестації, але навіть у проєкті нового положення згадки про ПС немає.

Професійний стандарт - це взірець для педагога. Тобто він сам має цікавитися, що то взагалі таке, для чого і чого не вистачає конкретному педагогічному працівнику для оволодіння компетентностями, прописаними в стандарті.
Будувати траєкторію свого саморозвитку на основі цього документа.
До речі, третій етап сертифікації побудований саме на професійному стандарті вчителя початкових класів. Тому вчителі, які пройшли цю процедуру, добре розуміють його суть.