Звільнення від уроків фізкультури

Які нормативні документи регламентують порядок звільнення від уроків фізичної культури та естетичного циклу (мистецтва) учнів, які відвідують позашкільні навчальні заклади відповідних напрямків? Як проводити оцінювання таких учнів?