Помилка у середньому балі атестату на сайті ОСВІТА у рейтингу?

Доброе утро. У сына, в электронном кабинете, высчитан средний бал аттестата по правилам, которые указаны в кабинете и на сайте Министерства образования и науки Украины ( Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.), а именно по предметам, которые отмечены как «звільнений(а)» в расчет среднего бала не включали. В итоге получили 10. Подали заявления на поступление в несколько университетов на бюджет. В рейтинге, первые пару дней, на сайте ОСВИТА, отражался средний бал тот который был указан в кабинете, но сейчас средний бал изменен на 9,7 из расчета всех предметов в аттестате (предметы помеченные в аттестате как «звільнений(а)», почему-то тоже вошли в расчет среднего бала). Что нужно сделать в такой ситуации? Или может быть правила расчета среднего бала изменились?

Перше. Потрібно орієнтуватися на інформацію розміщену на офіційних ресурсах/сайтах. В цьому випадку це ВАШ е-кабінет та сайт ЄДЕБО. Друге. Середній бал атестата перевіряє і корегує у разі потреби приймальна комісія того ЗВО, куди ви подали свою першу (за часом, а не пріоритетом) заяву. Тому потрібно зателефонувати в цю приймальну комісію і уточнити, чому вони так зробили.